خریدو فروش سیستم کامل و چند قطعه کامپیوتر با هم

در این بخش خرید و فروش و حراج چند قطعه با هم یا سیستم کامل امکان پذیر میباشد .


قوانین خرید و فروش در بازارچه لیون

5,480 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 431 بازدید
  • 47 پاسخ
  • 740 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 325 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 71 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 270 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 698 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 264 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 169 بازدید
 1. فروخته شد

  • 22 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 749 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 483 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 61 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 130 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 419 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 555 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 555 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 115 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 164 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 295 بازدید