438 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 18,771 بازدید
 1. عمر کم ssd نسبت به هارد....

  • 29 پاسخ
  • 508 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 122 بازدید
 2. کمک تعمیر بدسکتور هارد

  • 36 پاسخ
  • 367 بازدید
 3. دو error در HD Tune

  • 12 پاسخ
  • 134 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 163 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 144 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 93 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 44 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 28 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 679 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 543 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 121 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 163 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 287 بازدید
 4. مشاوره برای خرید هارد 4TB

  • 4 پاسخ
  • 98 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 145 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 302 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 160 بازدید