437 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 18,754 بازدید
 1. عمر کم ssd نسبت به هارد....

  • 22 پاسخ
  • 300 بازدید
 2. کمک تعمیر بدسکتور هارد

  • 28 پاسخ
  • 249 بازدید
 3. دو error در HD Tune

  • 12 پاسخ
  • 130 بازدید
 4. Interface CRC error count ارور هارد

  • 4 پاسخ
  • 43 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 155 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 141 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 673 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 535 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 118 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 159 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 284 بازدید
 5. مشاوره برای خرید هارد 4TB

  • 4 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 40 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 299 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 85 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 158 بازدید
 6. کاهش تولید HDD

  • 17 پاسخ
  • 525 بازدید