انجمن تخصصی کارت گرافیک های Asus

محلی برای بحث و گفتگو در مورد کارت گرافیک های Asus

94 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. HD7990 چه پاوری می خواد؟

  • 4 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 442 بازدید
 2. gtx 770

  • 8 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 68 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 227 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 182 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 145 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 109 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 333 بازدید
 3. gtx 780 vs gtx 980

  • 4 پاسخ
  • 461 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 486 بازدید
 4. Asus gtx 1060 dual

  • 4 پاسخ
  • 139 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 180 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 211 بازدید
 5. خرید 1060gtx

  • 22 پاسخ
  • 346 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 235 بازدید
  • 46 پاسخ
  • 1,800 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 323 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 3,009 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 254 بازدید