مشکلات و خطاهای سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در مورد مشکلات و خطاهای سیستم

4,117 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 272 پاسخ
  • 22,979 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 139 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 19 بازدید
 1. ساعت ویندوز(حل شد)

  • 7 پاسخ
  • 113 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 91 بازدید
 2. راهنمایی کنید لطفاً

  • 1 پاسخ
  • 60 بازدید
 3. 960 EVO

  • 19 پاسخ
  • 368 بازدید
 4. خطای باز کردن exeها

  • 2 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 255 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 31 بازدید
 5. مشکل رفتن تصویر

  • 9 پاسخ
  • 98 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 206 بازدید
 6. کندی سیستم

  • 17 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 69 بازدید
  • 50 پاسخ
  • 2,232 بازدید
 7. SSD INTERFACE ERROR

  • 23 پاسخ
  • 175 بازدید
 8. سوختن گرافیک

  • 42 پاسخ
  • 792 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 316 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 13 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 227 بازدید
  • 47 پاسخ
  • 762 بازدید