مشکلات و خطاهای سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در مورد مشکلات و خطاهای سیستم

3,832 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 260 پاسخ
  • 22,050 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 171 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 37 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 151 بازدید
 1. سرعت کم با m.2 samsung evo 960

  • 30 پاسخ
  • 554 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 460 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 37 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 40 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 137 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 337 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 962 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 487 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 68 بازدید
 2. اورکلاک 1700

  • 5 پاسخ
  • 78 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 22 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 179 بازدید