خریدو فروش سیستم کامل و چند قطعه کامپیوتر با هم

در این بخش خرید و فروش و حراج چند قطعه با هم یا سیستم کامل امکان پذیر میباشد .


قوانین خرید و فروش در بازارچه لیون

5,265 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. فروشm.b&cpu g2020

  • 9 پاسخ
  • 211 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 161 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 149 بازدید
 2. خریدار باندل x79

  • 2 پاسخ
  • 35 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 499 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 37 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 222 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 711 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 582 بازدید
  • 92 پاسخ
  • 2,395 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 654 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 398 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 263 بازدید
 3. فروش کامل 4 عدد ریگ اتر ( فروش رفت )

  • 21 پاسخ
  • 688 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 184 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 252 بازدید