خریدو فروش سیستم کامل و چند قطعه کامپیوتر با هم

در این بخش خرید و فروش و حراج چند قطعه با هم یا سیستم کامل امکان پذیر میباشد .


قوانین خرید و فروش در بازارچه لیون

5,265 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 627 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 1,172 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 471 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 1,282 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 549 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 479 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 455 بازدید
 1. فروش چند قطعه

  • 7 پاسخ
  • 652 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 871 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 491 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 773 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 1,250 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 1,735 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 582 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 912 بازدید
 2. فروش چند قطعه

  • 5 پاسخ
  • 593 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 1,521 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 535 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,324 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 579 بازدید
 3. فروش چندقطعه قدیمی

  • 0 پاسخ
  • 356 بازدید
  • 31 پاسخ
  • 1,761 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 541 بازدید
 4. فروش قطعه

  • 10 پاسخ
  • 1,473 بازدید