مشاوره برای انتخاب قطعات سیستم

محلی برای بحث و گفتگو در رابطه با انتخاب درست و مناسب قطعات سیستم

4,344 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 21,281 پاسخ
  • 710,972 بازدید
  • 3,347 پاسخ
  • 99,518 بازدید
  • 595 پاسخ
  • 318,966 بازدید
  • 272 پاسخ
  • 27,493 بازدید
  • 59 پاسخ
  • 8,503 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 173 بازدید
  • 48 پاسخ
  • 400 بازدید
 1. انتخاب رم

  • 5 پاسخ
  • 54 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 144 بازدید
 2. کیس master teck t301

  • 6 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 136 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 35 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 62 بازدید
 3. asus 1070 dual vs strix vs 8gb

  • 10 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 124 پاسخ
  • 5,870 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 254 بازدید
 4. Headset تا 300

  • 3 پاسخ
  • 52 بازدید
 5. قیمت geforce 1080

  • 1 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 81 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 133 بازدید
 6. قیمت گذاری

  • 3 پاسخ
  • 86 بازدید
  • 21 پاسخ
  • 354 بازدید